Černiuvienė, Liucija. „GRAMATINIAI POEZIJOS VERTIMO ASPEKTAI: OSKARO MILAŠIAUS EILĖRAŠČIO ,LA BER LINE ARR ETÉE DA NS LA NUIT‘ VERTIMŲ ANALIZĖ“. Vertimo studijos 50 (balandžio 6, 2017): 53-63. žiūrėta sausio 29, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/10559.