Tumosaitė, Aušra, ir Jonė Grigaliūnienė. „Kultūriniai Konceptai Kalboje: Episteminės frazės ,I think‘ Ir Su Ja Susijusių Modelių Ypatumai Ir Jų Vertimas į Lietuvių Kalbą“. Vertimo studijos 100 (gruodžio 20, 2017): 135-155. žiūrėta gruodžio 5, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11298.