Klioštoraitytė, Rasa. „Svetimžodžių Perteikimas verčiant grožinę literatūrą. Atvejo Analizė“. Vertimo studijos 100 (gruodžio 20, 2017): 175-191. žiūrėta gruodžio 9, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11306.