Vaičiulytė-Semėnienė Loreta. „Daiktavardžiai Kvantifikatoriai Lietuvių Kalboje Ir Vertimuose“. Vertimo studijos 100 (gruodžio 20, 2017): 209-227. žiūrėta gruodžio 8, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11309.