Pelenytė Guoda, ir Grigaliūnienė Jonė. „Tropai Ir retorinės figūros sinchroniškai verčiant Prezidentų Kalbas“. Vertimo studijos 14 (gruodžio 30, 2021): 71-85. žiūrėta spalio 4, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/25408.