Mankauskienė, Dalia. „PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ“. Vertimo studijos 80 (kovo 15, 2017): 22-38. žiūrėta rugpjūčio 9, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/9993.