1.
Navickienė G. LIONGINAS PAŽŪSIS. „KALBA IR VERTIMAS“. 2014. VILNIAUS UNI VERSIT ETAS. APŽVALGA. VS [Prieiga per internetą]. 2017 m.balandžio5 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];70:134-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/10537