1.
Kaminskienė L, Maskaliūnienė N. NEVERČIAMI TEKSTAI VERTIME. VS [Prieiga per internetą]. 2017 m.balandžio6 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio2 d.];60:60-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/10545