1.
Černiuvienė L, Dambrauskas A. LOGINIŲ JUNGČIŲ VARTOJIMO SAVITUMAS PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ TEISĖS TEKSTUOSE: VERTIMO ASPEKTAI. VS [Prieiga per internetą]. 2017 m.balandžio6 d. [žiūrėta 2022 m.sausio29 d.];60:100-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/10548