1.
Tumosaitė A, Grigaliūnienė J. Kultūriniai konceptai kalboje: episteminės frazės „I think“ ir su ja susijusių modelių ypatumai ir jų vertimas į lietuvių kalbą. TS [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];100:135-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11298