1.
Vaičiulytė-Semėnienė L. Daiktavardžiai kvantifikatoriai lietuvių kalboje ir vertimuose. TS [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];100:209-27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/article/view/11309