Žurnalistikos Tyrimai
Žurnalistikos Tyrimai
Download

Žurnalistikos tyrimai ISSN 2029-1132 eISSN 2424-6042
2019, 13, pp. 114–117 DOI:
https://doi.org/10.15388/ZT/JR.2019.5

Tyrimų, publikacijų, įvykių kronika

Copyright © 2019. Published by Vilnius University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Apgintos disertacijos žurnalistikos ir žiniasklaidos tema

AUSTĖ VALINČIŪTĖ, „Visuomenės nuomonė ir internetinės naujienų žiniasklaidos reprezentacijos skiepų tema Lietuvoje”. Vilniaus universitetas, 2020 m. liepos 03 d.

MANTAS BRAŽIŪNAS, „Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944)“. Vilniaus universitetas, 2017 m. birželio 27 d.

IEVA MAZŪRAITĖ-NOVICKIENĖ, „Medijos sampratos kaitos problema sovietinėje Lietuvos fotografijoje“. Vilniaus dailės akademija, 2017 m. spalio 26 d.

VIKTORIJA MAŽEIKIENĖ. Media literacy in higher education: doctoral dissertation: social sciences, education science. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018 m. birželio 22 d.

EIMANTĖ ZOLUBIENĖ, „Rizikos diskursas internetinėje Lietuvos naujienų žiniasklaidoje 2006–2014 m.“. Kauno technologijos universitetas, 2016 m. gruodžio 10 d.

LIGITA ZAILSKAITĖ-JAKŠTĖ, „Vartotojų įsitraukimo į komunikaciją socialinėje žiniasklaidoje elgsenos poveikis prekės ženklo vertei“. Kauno technologijos universitetas, 2016 m. spalio 19 d.

Monografijos

Jastramskis, Deimantas. Žiniasklaidos politika Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla: 2019, 232 p.

Meškauskaitė, Liudvika. Žiniasklaidos teisė: visuomenės informavimo teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai, 2-asis papild. leid. Vilnius: Registrų centras, 2018 (Vilnius: Standartų sp.) 475, [1] p.

Žurnalistikos mokslinių tyrimų padalinio reforma Vilniaus universitete. Įvykių kronika

2016 m.

Pradedama rektoriaus prof. hab. dr. Artūro Žukausko inicijuota fakultetų (kamieninių padalinių) struktūros reforma, kuria turi būti pasiūloma stambiems fakultetams (kamieniniams padaliniams) turėti viduje administracines teises turinčius darinius (t.y. savarankiškai administruosiančius išlaidų sąmatą) arba tokios teisės neturinčius, kuriems pagal tyrimų šakas vadovautų profesoriai. Aptariant reformą dekanas prof. dr. A. Vaišnys suderina su Rektoriumi, kad naujų nuostatų projektu būtų suteikta galimybė toliau katedrų statusu veikti dariniams, kurie neturės lėšų administravimo teisės, tarp jų – Žurnalistikos institutui kaip mokslinių grupių junginiui.

Lapkričio 22 d. VU Senatas patvirtina naujus VU Komunikacijos fakulteto nuostatus. Nutarime pasakyta: ,,2.3. Komunikacijos fakulteto dekanas, šiuo metu veikiančios katedros ir išrinkti jų vedėjai įgyja Nuostatuose numatytą atitinkamai dekano, katedrų ir vedėjų statusą nuo Nuostatų įsigaliojimo momento. Iki Nuostatų įsigaliojimo išrinktų katedrų vedėjų įgaliojimai pasibaigia kartu su dekano kadencija 2017 m. gruodžio 18 d.“, – tuo metu fakultete katedros statusu veikė keli institutai, kurių vadovai – direktoriai nuo veiklų pradžios būdavo prilyginami katedrų vedėjams, todėl ir šiame dokumente jie atitinkamai vadinami (Žurnalistikos institutas buvo įsteigtas 1991 06 18 Vilniaus universiteto Tarybos nutarimu nurodant: ,,Katedros statusu“). Todėl Senato nutarime sakoma: ,,2.4. Šiuo metu veikiantys Komunikacijos fakulteto institutai, centrai, laboratorijos ir jų vadovai nuo šių nuostatų įsigaliojimo momento laikinai, iki Komunikacijos fakulteto tarybos sprendimo pertvarkyti Komunikacijos fakulteto struktūrą ir įkurti naujus katedros statusą turinčius administracinio padalinio teisių neturinčius darinius, įgyja Nuostatuose numatytą administracinio padalinio teisių neturinčių katedrų ir jų vadovų teisinį statusą“.

2017 m.

KF Mokslo komisijoje (pirmininkaujant prof. hab. dr. Domui Kaunui) nagrinėjamos naujų katedrų steigimo paraiškos, kurios teikiamos KF tarybai (pirmininkė prof. hab. dr. Zenona Atkočiūnienė).

Birželio 20 d. VU Komunikacijos fakulteto taryba Žurnalistikos institute nuo 2017 09 01 įsteigia:

Politinės komunikacijos katedrą (nariai: prof. dr. Gintaras Aleknonis, dr. Mantas Bražiūnas, dr. Viktoras Denisenko, doc. dr. Mantas Martišius, prof. dr. Andrius Vaišnys (vedėjas) , dokt. Valius Venckūnas);

Žurnalistikos ir audiovizualinių medijų katedrą (dr. Džina Donauskaitė, doc. dr. Jolanta Mažylė, prof. dr. Žygintas Pečiulis, dokt. Jurgita Tillenius).

Rugsėjo 13 d. Taryba Žurnalistikos in-te įsteigta Retorikos katedrą (prof. dr. Regina Koženiauskienė, doc. dr. Lina Murinienė (vedėja), dokt. Alius Avčininkas).

Lapkričio mėn. VU prorektorius prof. dr. Rimantas Jankauskas raštu informuoja kadenciją baigsiantį KF dekaną prof. dr. Andrių Vaišnį, kad naujus fakulteto institutų (katedrų junginių) direktorius būtų palikta paskirti naujai išrinktam dekanui.

2018 m.

Kovo 5 d. KF taryba (pirmininkė prof. dr. Zenona Atkočiūnienė) dekano R. Laužiko teikimu nutaria panaikinti institutus ir palikti veikti katedras.

Dekano sprendimu panaikinamas mokslo darbų žurnalo ,,Žurnalistikos tyrimai“ mokslo redaktoriaus etatas, dr. Mantas Bražiūnas atleidžiamas. Žurnalo finansavimą dekanas nusprendžia nutraukti.

2019 m.

Gegužės 20 d. išrenkama naujos sudėties Fakulteto taryba.

2020 m.

Balandžio 27 d. KF taryba (pirmininkė prof. dr. Zenona Atkočiūnienė) įsteigia Žurnalistikos ir medijų tyrimų centrą, kurio vadove padalinio narių sutarimu paskirta dr. doc. Renata Šukaitytė (2013–2017 m. buvusi VU KF Kūrybinių medijų instituto direktorė). Centro vieta – Bernardinų 11 ir Maironio 7. Katedros sudėtis nuo rugsėjo 1 d.: asist. dr. Viktor Denisenko, doc. dr. Andrius Gudauskas, doc. dr. Deimantas Jastramskis, doc. dr. Kęstas Kirtiklis, doc. dr. Jolanta Mažylė, prof. dr. Žygintas Pečiulis, jaunesnioji asist. Giedrė Plepytė-Davidavičienė, doc. dr. R. Šukaitytė, asist. dr. Renata Stonytė, prof. dr. Andrius Vaišnys, lekt. Valius Venckūnas.