[1]
Vaišnys A. 2010. Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose. Žurnalistikos tyrimai. 3, (saus. 2010), 191-207. DOI:https://doi.org/10.15388/zt/jr.2010.3.66.