(1)
Gaučaitė M. Teisės Ir Etikos Problemos Šiaurės Lietuvos periodinėje Spaudoje. ZT/JR 2017, 11, 28-54.