(1)
MartišiusM. Komunikacinės Progresijos Konstravimas Informaciniame Kare. ZT/JR 2012, 5, 183-205.