(1)
Vaišnys A. Dienoraščio žanras žurnalistinės Kaitos Dramose. ZT/JR 2010, 3, 191-207.