ŽiūkaitėA. (2012). Apgintos disertacijos. Žurnalistikos Tyrimai, 5, 270-271. https://doi.org/10.15388/zt/jr.2012.5.1796