Vaišnys A. (2010). Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose. Žurnalistikos Tyrimai, 3, 191-207. https://doi.org/10.15388/zt/jr.2010.3.66