Gaučaitė M. Teisės ir etikos problemos Šiaurės Lietuvos periodinėje spaudoje. Žurnalistikos Tyrimai, v. 11, p. 28-54, 21 liep. 2017.