ŽiūkaitėA. Apgintos disertacijos. Žurnalistikos Tyrimai, v. 5, p. 270-271, 1 saus. 2012.