MartišiusM. Komunikacinės progresijos konstravimas informaciniame kare. Žurnalistikos Tyrimai, v. 5, p. 183-205, 1 saus. 2012.