Vaišnys A. Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose. Žurnalistikos tyrimai, v. 3, p. 191-207, 12 saus. 2010.