Kartveit, Kate. 2009. „Journalism Teaching and Experiential Learning“. Žurnalistikos Tyrimai 2 (sausio), 34-48. https://doi.org/10.15388/zt/jr.2009.2.72.