Vaišnys A. (2010) „Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose“, Žurnalistikos tyrimai, 30, p. 191-207. doi: 10.15388/zt/jr.2010.3.66.