[1]
Gaučaitė M., „Teisės ir etikos problemos Šiaurės Lietuvos periodinėje spaudoje“, ZT/JR, t. 11, p. 28-54, liep. 2017.