[1]
Švėgždaitė R., „Antraščių negatyvumo, nuotaikos ir skaitytojų reakcijos konstravimas“, ZT/JR, t. 11, p. 55-77, liep. 2017.