[1]
MartišiusM., „Komunikacinės progresijos konstravimas informaciniame kare“, ZT/JR, t. 5, p. 183-205, saus. 2012.