[1]
Vaišnys A., „Tyrimų, publikacijų, įvykių kronika“, ZT/JR, t. 13, p. 114-117, spal. 2020.