[1]
Vaišnys A., „Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose“, ZT/JR, t. 3, p. 191-207, saus. 2010.