ŽiūkaitėA. „Apgintos Disertacijos“. Žurnalistikos Tyrimai, T. 5, 2012 m.sausio, p. 270-1, doi:10.15388/zt/jr.2012.5.1796.