Vaišnys A. „Dienoraščio žanras žurnalistinės Kaitos Dramose“. Žurnalistikos Tyrimai, T. 3, 2010 m.sausio, p. 191-07, doi:10.15388/zt/jr.2010.3.66.