1.
Gaučaitė M. Teisės ir etikos problemos Šiaurės Lietuvos periodinėje spaudoje. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2017 m.liepos21 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];110:28-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/10749