1.
Švėgždaitė R. Antraščių negatyvumo, nuotaikos ir skaitytojų reakcijos konstravimas. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2017 m.liepos21 d. [žiūrėta 2021 m.spalio27 d.];110:55-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/10750