1.
Jastramskis D. Cenzūros paieška „Naujojoje cenzūroje“. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio5 d.];50:289-95. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/1794