1.
Martišius M. Komunikacinės progresijos konstravimas informaciniame kare. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.spalio23 d.];50:183-05. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/1800