1.
Vaišnys A. Tyrimų, publikacijų, įvykių kronika. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio2 d.];13:114-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20038