1.
Martinovičius V. Nepriklausomos žiniasklaidos vaidmuo Baltarusijos alternatyvaus viešumo kūryboje. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio19 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];30:5-29. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/58