1.
Brasiūnaitė J. Straipsnių antraščių tekstų heterogeniškumas. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio12 d. [žiūrėta 2022 m.spalio3 d.];30:79-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/61