1.
Vaišnys A. Dienoraščio žanras žurnalistinės kaitos dramose. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio12 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];30:191-07. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/66