1.
Mažeikis G. Propagandos kaita politiniame lauke ir arenoje. Ukrainos atvejis. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio22 d.];70:5-37. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/7408