1.
Juodytė A. Manipuliacinės įtraukimo į komunikaciją strategijos periodinėje spaudoje. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];10:25-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/81