1.
Raguotis B. Lietuvių žurnalistikos istorija Amerikos lietuvių darbuose (iki 1904 m.). ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];10:107-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/86