1.
Nevinskaitė L. Viešosios sferos teorija ir jos taikymas žiniasklaidos tyrimuose. ZT/JR [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];10:173-87. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/91