https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/issue/feed Žurnalistikos Tyrimai 2020-10-19T10:49:39+00:00 Andrius Vaišnys andrius.vaisnys@kf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2008 m. Publikuoja žurnalistikos ir medijų studijų tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20032 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-10-05T06:19:22+00:00 Andrius Vaišnys andrius.vaisnys@kf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-10-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20033 Rusijos ir Ukrainos konflikto vaizdavimas Vokietijos Facebook socialiniame tinkle 2020-10-19T10:49:39+00:00 Tomas Bacys tomas_bacys@hotmail.com <p>Straipsnyje apžvelgus informacinio karo sampratą, socialinių medijų veikim<span xml:lang="ar-SA">ą</span>&nbsp;ir<span xml:lang="ar-SA">&nbsp;jų</span>&nbsp;poveik<span xml:lang="ar-SA">į, a</span>ptariama, kokios pasitelkiamos naujausios informacinio karo technologijas siekiant suformuoti Rusijos ir Ukrainos konflikto&nbsp;<span class="char-style-override-6" xml:lang="ar-SA">įvaizdį</span><span class="char-style-override-6">&nbsp;Facebook socialiniame tinkle vokiškai kalbančioje bendruomen</span><span class="char-style-override-6" xml:lang="ar-SA">ėje.&nbsp;</span><span class="char-style-override-6">Nagrinėjama, kokiais metodais ir tikslais daroma įtaka ir manipuliuojama vartotojais. Straipsnyje atskleidžiama, kaip reprezentuojamas Rusijos ir Ukrainos konfliktas Vokietijos Facebook socialinėje erdvėje. Atlikus Facebook puslapių tyrimą buvo išanalizuotas vaizdinis turinys, kurio gausiai randama apie Rusijos ir Ukrainos konfliktą.</span></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20034 Saudo Arabijos žurnalisto Jamalio Khashoggio bylos nagrinėjimas „Al Jazeera“ pokalbių laidose 2020-10-19T10:49:37+00:00 Rasha A. Salameh rsalameh1984@gmail.com <p class="ISSN-santr-virsus"><span xml:lang="en-US">This paper attempts to evaluate Al-Jazeera Arabic Channel talk shows’ treatment of the Saudi journalist Jamal Khashoggi’s case by posing two main questions: the first deals with the amount of coverage granted to this issue. One of the research hypotheses arises here, namely that the coverage was remarkably intense, which may be explained by Al-Jazeera’s dedicated position on the issue. This is explored in this paper through analysis of content and by interviewing the director of news at Al-Jazeera channel, Asif al-Humaidi, and by surveying previous studies that have linked Al-Jazeera’s previous positions to Qatar’s official stand, particularly that the Khashoggi incident took place in the midst of the Qatari-Saudi political crisis. The research samples include four talk shows: “Without Borders,” “Beyond the News,” “Rest of the Story” and “Scenarios,” over the course of a month since Khashoggi’s disappearance. The analysis shows that Khashoggi’s case received 93% of the total coverage of the four programs during the monitoring period.</span></p> <p class="ISSN-santr-vidus">The second question deals with several items in the professionalism category, in terms of balancing time granted to the guests, and the degree of objectivity shown by the presenters during the dialogue. It was found that the rate of the presenters’ interventions during guests’ presentation was 57%, in addition to temptations utilized during the dialogues. Another question arises regarding the extent of hate speech in these talk shows, which amounts to 69.4%, by analyzing several items, most notably emotional mobilization, which rated 40.7%.</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20035 Politinės darbotvarkės pateikimas Lietuvos televizijų žinių laidose 2020-10-19T10:49:33+00:00 Martyna Bajorinaitė info@leidykla.vu.lt Marija Keršanskienė info@leidykla.vu.lt Ligita Luščiauskaitė info@leidykla.vu.lt Indrė Petronytė info@leidykla.vu.lt Valdonė Rudenkienė info@leidykla.vu.lt Donata Rukaitė info@leidykla.vu.lt Valdemaras Šukšta info@leidykla.vu.lt <p>Grupė autorių nagrinėja, kaip parlamento darbotvarkė atsispindi žiniasklaidos temų tvarkaraštyje (atsižvelgiant į pozityvistinę žiniasklaidos temų kūrimo teoriją, kad esą medijos turi socialinį interesą kurti dienos tutinio tvarkaraštį). Autoriai apibrėžė tyrimų laikotarpį ir išnagrinėjo, kiek parlamente priimtų sprendimų patenka į žiniasklaidos akiratį, tiksliau, kurie atitinkami sprendimai virsta naujienų pranešimais. Tyrėjai rėmėsi žurnalistiniais informacijos atrankos kriterijais - naujumu, aktualumu ir konfliktu. Pagal šiuos kriterijus ištirta ne tik, kokie klausimai ir kaip buvo pateikti visuomenei nacionalinių Lietuvos televizijų naujienų laidose, bet ir išsiaiškinama, ar tikrai pasirenkami įvykiai atitinka minėtus kriterijus, ypač – aktualumą.</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20036 Kai kurie faktai, išplečiantys žinias apie Mykolą Tvarauską 2020-10-19T10:49:27+00:00 Bronius Raguotis info@leidykla.vu.lt <p class="ISSN-santr-virsus">Amerikos lietuvių spaudos pradininkui Mykolui Tvarauskui (1844–1921) priklauso pirmieji įvairaus pobūdžio ir žanrų Amerikos lietuviški spaudiniai – žodynas „Tlumočius arba Slovnikas angielckai-lietuviškas ir lietuviškai angielckas”, eilėraštis „Aš pirmas ateinu pas jus…”, atsišaukimas „Mieli Brolej“ (1875), laikraštis „Gazieta lietuviška” (1879), vertimų knygelės ir kt.</p> <p class="ISSN-santr-vidus para-style-override-1">Apie M. Tvarauską, po sukilimo 1866&nbsp;m. atvykusį į Ameriką, rašė Vaclovas Biržiška, Dalia Gargasaitė, Antanas Kučas, Antanas Milukas, Leonas Pažūsis, Bronius Raguotis, Juozas Otas Širvydas, Vytautas Širvydas, Jonas Šliūpas ir kt. Žinios apie jį skelbtos lietuviškose enciklopedijose (taip pa anglų kalba), Amerikos lietuvių istorijos veikaluose, kituose leidiniuose, periodikoje. Tarp jų dėl pažintinės reikšmės pažymėtinas naujausias 1997&nbsp;m.specialus leidinys „M. Tvarauskas. Pirmoji lietuviška knyga”.Jame sudėti fotografuotiniu būdu perspausdinti pirmieji M.&nbsp;Tvarausko spaudiniai – žodynas ir atsišaukimas, taip pat kita medžiaga apie jį.</p> <p class="ISSN-santr-vidus para-style-override-1">Nuo 1883&nbsp;m. „Aušroje“ randamų pirmųjų užuominų apie M.&nbsp;Tvarausko spaustuvę ir jo leistą laikraštį iki minėto 1997&nbsp;m. leidinio apie jį jau susidariusi tam tikra istoriografija. Tačiau joje yra svarbių spragų, neaiškių, prieštaringų, diskutuotinų dalykų</p> <p class="ISSN-santr-virsus para-style-override-1">Tarp tokių klausimų – dėl M. Tvarausko pavardės, kilmės, gimimo vietos, dėl jo leidinių, ypač žodyno. Faktų, ypač naujų vis dar trūksta. Tad norint papildyti, plačiau apibūdinti, pakoreguoti M.&nbsp;Tvarausko biografijos ir veiklos momentus, visą jo vaizdą tenka dažnai remtis prielaidomis, samprotavimais, kiek kitaip interpretuoti vienus ar kitus teiginius. Tai šio teksto siekinys.</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20038 Tyrimų, publikacijų, įvykių kronika 2020-10-19T10:49:24+00:00 Andrius Vaišnys andrius.vaisnys@kf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-10-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/view/20039 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2020-10-05T06:28:30+00:00 Andrius Vaišnys andrius.vaisnys@kf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-10-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors