Grįžti į straipsnio detales Įtinklinto mokymo(si) metodo taikomosios matematikos dalykui taikymo patirties analizė
Atsisiųsti