Grįžti į straipsnio detales “And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?
Atsisiųsti