“And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?
Straipsniai
Dirk Weidmann
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2009.3.7759
PDF

Kaip cituoti

Weidmann D. (2009) „“And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?“, Literatūra, 51(3), p. 98-108. doi: 10.15388/Litera.2009.3.7759.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti Teiresijo charak­terio vaidmenį T. S. Elioto epinėje poemoje Bevaisė žemė (The Waste Land). Siekiant atsakyti į šį klau­simą, pirmiausia svarbu apžvelgti T. S. Elioto litera­tūrologines idėjas; antra, reikia atrasti ir išnagrinėti Teiresijo vaizdavimo Ovidijaus Metamorfozėse ir pasakotojo charakterio Bevaisėje žemėje paraleles. Elioto tekste yra daugybė netiesioginių nuorodų, leidžiančių suvokti šio charakterio kaip paties auto­riaus mediumo funkciją. Be to, geras visos ankstesnės literatūrinės tradicijos ir ypač ypatybių, kurios buvo priskiriamos mitiniam Teiresijui, išmanymas yra esminė prielaida adekvačiam autoriaus pozicijos poemoje suvokimui.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.