Grįžti į straipsnio detales p-mačio Rayleigho skirstinio parametro proporcingajame didumui ėmime Bayeso įvertinimas
Atsisiųsti