p-mačio Rayleigho skirstinio parametro proporcingajame didumui ėmime Bayeso įvertinimas
Straipsniai
Arun Kumar Rao
DDU Gorakhpur University, India
Himanshu Pandey
DDU Gorakhpur University, India
Kusum Lata Singh
DDU Gorakhpur University, India
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2017.13675
PDF

Reikšminiai žodžiai

proporcingojo didumui ėmimo skirstinys
Bayeso teorema
kvadratinė nuostolių funkcija
įspėjamoji nuostolių funkcija
kvaziapriorinis skirstinys

Kaip cituoti

Rao A. K., Pandey H. ir Singh K. L. (2017) „p-mačio Rayleigho skirstinio parametro proporcingajame didumui ėmime Bayeso įvertinimas“, Lietuvos statistikos darbai, 56(1), p. 88-91. doi: 10.15388/LJS.2017.13675.

Santrauka

Šiame straipsnyje išvedama p-mačio Rayleigho skirstinio tankio proporcingajame didumui ėmime formulė ir tiriamos jo savybės. Jo pritaikomumą išgyvenamumo analizėje nusako išlikimo ir rizikos funkcijos. Taip pat aptariamas Rayleigho skirstinio parametro proporcingajame didumui ėmime Bayeso įvertinimas. Bayeso įvertiniai gaunami pasitelkiant kvaziapriorinį skirstinį. Naudojama kvadratinė ir įspėjamoji nuostolių funkcija.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.