Atskirosios nuomonės institutas Lietuvos konstitucinės justicijos procese: raida ir tobulinimo perspektyvos
Straipsniai
Andrius Valuta
Vilnius University
Publikuota 2019-02-20
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.110.8
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

judicial dissent
separate opinions
constitutional court atskiroji nuomonė
konstitucinės justicijos procesas

Kaip cituoti

Valuta, A. (tran.) (2019) “Atskirosios nuomonės institutas Lietuvos konstitucinės justicijos procese: raida ir tobulinimo perspektyvos”, Teisė, 110, pp. 132–146. doi:10.15388/Teise.2019.110.8.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje tiriamas atskirosios nuomonės institutas. Tyrime koncentruojamasi į konstitucinės justicijos proceso atskirosios nuomonės instituto teisėkūros raidą, jos pagrindinius aspektus ir kilusias problemas. Taip pat kritiškai vertinamas galiojantis atskirosios nuomonės instituto teisinis reguliavimas ir pateikiama tobulinimo siūlymų. Teigiama, kad atskirosios nuomonės visada turėtų būti publikuojamos ir viešinamos kartu (toje pačioje formoje ir tuo pačiu metu) su teismų baigiamaisiais aktais.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>